FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM „DUCH LEONA”

Dobra Wola 10
19-330 Stare Juchy

+48 607 941 197

NUMER KONTA
81 1090 2792 0000 0001 2332 8499
IBAN  PL81 1090 2792 0000 0001 2332 8499
SWIFT  WBKPPLPP

PAYPAL: fundacja@duchleona.pl
 
KRS:  0000217180
CEL SZCZEGÓŁOWY: „DUCH LEONA”